top of page

Een coöperatie

Meerewijck 1 is een coöperatieve vereniging. Eigendom van een bungalow betekent automatisch

lidmaatschap van de vereniging inclusief alle rechten en plichten. Het bestuur van de vereniging bestaat minimaal uit een voorzitter, penningmeester en secretaris. Tijdens een  jaarlijkse Algemene Ledenvergadering wordt het bestuur gekozen, de jaarrekening goedgekeurd en algemene parkzaken besproken.

bottom of page